Thursday, November 20, 2008

teorya ng mga pinagmulan ng wika

Mahirap matukoy ang tunay na pinagmulan ng wika dahil malaking palaisipan sa ating lahat kung paano ito nagsimula , kung saan, kalian at bakit ito nagbago sa palipas ng panahon sa iba’t ibang lugar. Mahirap din malaman kung ang wikang ginagamit natin ngayon ay katulad ng salitang ginagamit din ng mga sinaunang taong nabuhay sa mundo. Hindi man natin ito binibigyan ng malaking pansin pero dapat alam natin ang ating pinagmulan upang mas maintindihan natin ang ating kasalukuyan. Malaki ang epekto nito sa ating pamumuhay dahil kung hindi nabigyang buhay ang wika, nabubuhy tayo sa isang magulong mundo ngayon.
Ayon kay Edward Vajda may dalawang pangunahing batayan ng pinagmulan ng wika sa buong mundo. Ito ay mga teoryang pinaniniwalaan ng mga syentipiko. Ito ang mga paniniwala batay sa relihiyon at sa syensiya.

Sinasabi ng paniniwalang batay sa relihiyon na ipinagkaloob ng Diyos ang wikang ginagamit ng tao. Ayon sa Bibliya, naiintindihan pa ni Adam ang lahat ng wika ng mga tao, anghel at pati sa mga hayop. Siya rin ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop at halaman sa paligid niya. Ayon din dito, isa lamang ang wiknag ginagamit sa buong mundo. Ang pagpapatayo ng tore ng Babel dahil ninais ang mga tao na abutin ang Diyos. Nagalit daw dito ag Diyos at nagsabog siya ng maraming wika upang malito ang lahat ng mga tao at sila ay hindi nagkaintindihan.

Maraming batayan ang pinagmulan ng wika batay sa syentipikong paraan. Sa paglipas ng panahon maraming teorya ang lumabas na angpapaliwanag sa pnagmulan ng wikang ginagamit sa kasalukuyan. Ito ay nakamit natin dahil matiyagang pananaliksk ng mga syentiikong nagbigay ng kanilang oras at buhay sa pagtuklas dito. Sina by Max Müller and George Romanes ang mga masigasig na nag-aral tungkol dito.

Ang mga teoryang ito na inisa-isa ni Dr. C. George Boeree ay ang:
1.mama theory- nagsasabing ang wika ay nagsimula sa mga madaling ibigkas na mga salita na tinutukoy nila sa mga bagay-bagay.
2. ta-ta theory- si Richard Paget na gumawa ng teoryang ito ay naimpluwensiyahan ni Charles Darwin at naniniwalang ang wika ay resulta ng paggalaw ng mga parte ng katawan lalo na ng dila at bunganga.
3. bow-wow theory- nagsasabing ang paggaya sa mga tunog ng bagay sa paligid ginaya lamang ng tao at nagbunga sa pagkakaroon ng wika.
4. pooh-pooh theory- nagsasaad na ang wika ay bunga ng mga emosyon ng tao at nag-umpisa sa mga biglaang nasasambit nito tulad ng aray! para sa sakit, o oh! para sa gulat.
5.ding-dong theory- ang wika ay nag-umpisa sa mga simbolismo at may malaking pagkakaugnay ang salita sa itsura ng bagay na tinutukoy nito; ang mga malilit at maiiklling bagay ay may mababa at madaling mabigkas na mga salita
6.yo-he-ho theory- sinasabi lamang nito na ang mga salita noong una ay mga ungol o atungal lamang na nabuo sa bibig dahil may mga bagay na gustong ipahiatig at sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng kahulugan ang mga salitang ito
7.sing-song theory- sinasabing ang mga unang binigkas na salita ay may tono at mahaba bigkasin upang madali itong sabihin
8.hey you! Theory- dahil sa kagustuhan ng tao na makipag-ugnayan sa ibang tao o bagay sa paligid niya gumawa siya ng paraan upang maisakatuparan ito.
9.hocus pocus theory- nagsasabing ang wika ay nag-umpisa sa mga ritwal na ginagamit noon
10.eureka! Theory-sinasabing naimbento ang wika nang hindi sinasadya.

Naniniwala ako na ang pinagsamang dalawang pangunahing teorya sa pagkakabuo ng wika ay ang dahilan ng pagkakaroon ng wika ngayon. Ang wika ay maaring nilikha nga ng Diyos at nilinang lamang ng tao. Nag-umpisa ito sa ito sa mga simpleng salita na madaling ibigkas. Ang mga salitang ito ay maaring bunga ng ating emosyon na kailangan nating ipahayag tulad ng pagkatapilok o maaring narinig lamang natin sa ibang tao o sa mga bagay sa paligid natin. Ang mga salitang ito din ay maaaring representasyon natin sa mga bagay na nakita na at nagkaroon tayo ng pagnanais na pangalanan ang mag ito. Ang pagbabago ng wika ay maaring bunga ng ebolusyon ng mga salitang ginagamit sa isang lugar upang mas madaling magkaintindihan ang mga tao doon. Maaaring ito rin ay dahil sa pagbabago at pagsulpot ng mga idea na iba sa nakasanayan nila.

3 comments:

krislly said...

thanks a lot sa blog na ito..
helps me a lot.. =D

philip said...

anong book sa biblia at anong verse at chapter makita ang pinagmulan ng wika AYON SA BIBLIA?

philip said...

anong book at chapter at verse sa bibilia matagpuan ang pinagmulan ng wika? please help me.. thanks